Mój życiorys

„W roku 2007 zostałem wybrany na Senatora RP.
Od tego czasu jestem Wiceprzewodniczącym Klubu Senatorów PO, oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (...)”

 

Urodziłem się w 1949 r. W 1967 r. ukończyłem XIV LO w Warszawie (obecnie im. Stanisława Staszica), a w 1972 r. SGGW (mgr inż. zootechniki).

W latach 1972 -1988 pracowałem w PTWK (aspirant i trener koni wyścigowych). Od 1988 do 1999 r. zarządzałem prywatną firmą WARNET, której byłem współwłaścicielem. W latach 90-tych i do roku 2001, specjalizując się w zarządzaniu, nadzorze właścicielskim i relacjach z rynkiem uczestniczyłem w licznych radach nadzorczych ( m. innymi ZWCH Stilon w Gorzowie) i niektórym przewodniczyłem (m. innymi Dom Development), byłem też konsultantem zarządów firm ( m. innymi Siemens Erlangen ).

W marcu 1968 uczestniczyłem w proteście studenckim (byłem delegatem studentów na Radę Wydziału, współorganizowałem wiec i strajk okupacyjny).
W latach 1980 -1989 byłem członkiem NSZZ Solidarność – Przewodniczącym koła PTWK (1980-1988), Członkiem Zarządu Regionu Mazowsze (I kadencja), delegatem na I Zjazd Krajowy i Członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu (1988 – 1989). W stanie wojennym kontynuowałem działalność w podziemiu (najczęstszy pseudonim Józef). W latach 1989-90 byłem członkiem KO Solidarność, z ramienia którego współorganizowałem wybory parlamentarne 89 i samorządowe 90.

W latach 90-tych współorganizowałem samorządność gospodarczą: byłem m. innymi współzałożycielem i Wiceprezesem (1991-92) Izby Przemysłowo-Handlowej Polska – RPA, współzałożycielem i Wiceprezesem (1991 – 97) Polskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 1997 – 2001 byłem Wiceprezydentem Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych.

W latach 1998 - 2001 byłem radnym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Centrum. Od 2001 do 2007 r. sprawowałem mandat Posła na Sejm, w którymem pracował w komisjach Infrastruktury i Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Zdrowia. Przez trzy lata byłem członkiem Prezydium Klubu Platformy Obywatelskiej. W roku 2007 i ponownie w roku 2011 zostałem wybrany na Senatora RP. W obu kadencjach byłem Wiceprzewodniczącym Klubu Senatorów PO, oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; w jej ramach odpowiadałem za opiekę nad Polakami na wschodzie. Byłem w tym czasie na Białorusi, Litwie i Ukrainie kilkadziesiąt razy, w tym wielokrotnie prywatnie, monitorując potrzeby środowisk polskich i zabiegając o pomoc, oraz dążąc do stworzenia warunków dla zachowania języka, religii, kultury i tradycji przez naszych Rodaków pozostałych na dawnym terytorium Polski. W znacznej mierze dzięki moim zabiegom wybudowane zostało w Bołszowcach Centrum Dialogu i Pojednania prowadzone przez oo. Franciszkanów. Jest ono istotnym ośrodkiem wzmacniającym tożsamość narodową i dumę z Ojczyzny dla młodych Polaków na Ukrainie, a także miejscem budowania pojednania pomiędzy Narodami polskim i ukraińskim.

Trzykrotnie przewodniczyłem w czasie przełomowych wyborów Misjom Obserwacyjnym Senatu RP na wschodzie Ukrainy.

Jestem żonaty, mam pięcioro dzieci i dziewięcioro wnucząt. Ich obecność codziennie mobilizuje mnie do pracy na rzecz budowania silnej, bezpiecznej i pełnej uśmiechu Polski.


Al. Ujazdowskie 18
00-478 Warszawa
tel/fax 22 622-75-49
e-mail: biuro@abgarowicz.pl